رایگان

نامحدود

0 ماهه

رایگان 0 کمیسیون: 20 %
  • در پنل رایگان امکان ثبت نامحدود آگهی را دارید
  • فوری کردن آگهی3 روزه 2000 تومان
  • نردبان کردن آگهی3 روزه 2000 تومان

نقره ای

1 ماهه

1,500 تومان 1 کمیسیون: 10 %
  • در پنل نقره ای امکان ثبت نامحدود آگهی را دارید و مدت زمان پنل 1 ماه میباشد امکان 7 روز فوری،نردبان و ویژه کردن اگهی با 2000تومان
  • فوری کردن آگهی7 روزه 2000 تومان
  • نردبان کردن آگهی7 روزه 2000 تومان

طلایی

1 ماهه

1,500 تومان 1 کمیسیون: 5 %
  • در پنل طلایی امکان ثبت نامحدود آگهی را دارید مدت زمان پنل طلایی 1 ماهه میباشد امکان 7 روز فوری،نردبان و ویژه کردن اگهی با 2000تومان
  • فوری کردن آگهی3 روزه 2000 تومان
  • نردبان کردن آگهی3 روزه 2000 تومان