گزارش تخلف

کاشان

کرایه فرهنگ و تمدن پیام نور

(کتاب و مجله)

کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور فصول و قسمت های سوال خیز کتاب مشخص شده

قیمت روزانه به ازای یک روز: 3,000تومان

ارزش نقدی کالا:25,000تومان

شناسنامه

کارت ملی

پیشنهاد کرایه چی: به موجب اطمینان بیشتر در قبال کالاهای ارسالی بهتر است چک به عنوان تضمین دریافت شود. به ماده 6 قرارداد استیجاره اموال منقول مراجعه و مطالعه شود

آگهی دهنده:****
تماس با اگهی دهنده:*****

لطفا به این آگهی امتیاز دهید:

امتیاز کسب شده:0

نظرات کاربران

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است