گزارش تخلف

کاشان

کرایه کتاب الکترونیک

(کتاب و مجله)

کتاب مبانی الکترونیک جلد اول سید علی میر عشقی

قیمت روزانه به ازای یک روز: 3,500تومان

ارزش نقدی کالا:40,000تومان

شناسنامه

کارت ملی

پیشنهاد کرایه چی: به موجب اطمینان بیشتر در قبال کالاهای ارسالی بهتر است چک به عنوان تضمین دریافت شود. به ماده 6 قرارداد استیجاره اموال منقول مراجعه و مطالعه شود

آگهی دهنده:****
تماس با اگهی دهنده:*****

لطفا به این آگهی امتیاز دهید:

امتیاز کسب شده:2

نظرات کاربران

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 1 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 2 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 3 از 5

 • ارسال شده توسط: علیرضا ساطع 1399/08/10
  امتیاز: 4 از 5