گزارش تخلف

کاشان

کرایه حل مسائل ریاضی عمومی ۱

(کتاب و مجله)

راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی ۱ دانشگاه پیام نور به همراه توضیح نکات فصول بر اساس آخرین تغییرات کتاب ریاضی عمومی ۱

قیمت روزانه به ازای یک روز: 5,000تومان

ارزش نقدی کالا:35,000تومان

شناسنامه

کارت ملی

پیشنهاد کرایه چی: به موجب اطمینان بیشتر در قبال کالاهای ارسالی بهتر است چک به عنوان تضمین دریافت شود. به ماده 6 قرارداد استیجاره اموال منقول مراجعه و مطالعه شود

آگهی دهنده:****
تماس با اگهی دهنده:*****

لطفا به این آگهی امتیاز دهید:

امتیاز کسب شده:0

نظرات کاربران

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است