گزارش تخلف

کاشان

کرایه ترجمه و تست زبان انگلیسی عمومی

(کتاب و مجله)

کتاب ترجمه و تست زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور

قیمت روزانه به ازای یک روز: 1,500تومان

ارزش نقدی کالا:18,000تومان

چک (به مبلغ ارزش کالا)

کارت ملی

پیشنهاد کرایه چی: به موجب اطمینان بیشتر در قبال کالاهای ارسالی بهتر است چک به عنوان تضمین دریافت شود. به ماده 6 قرارداد استیجاره اموال منقول مراجعه و مطالعه شود

آگهی دهنده:****
تماس با اگهی دهنده:*****

لطفا به این آگهی امتیاز دهید:

امتیاز کسب شده:0

نظرات کاربران

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است