گزارش تخلف

کاشان

کرایه کتاب شبکه های کامپیوتری

(کتاب و مجله)

کتاب شبکه های کامپیوتری چاپ‌سوم نویسندگان اندروس.تانن بام دیوید ج.ودرال دکتراحسان ملکیان مهندس علیرضا زارع پور

قیمت روزانه به ازای یک روز: 4,000تومان

ارزش نقدی کالا:40,000تومان

کارت ملی

پیشنهاد کرایه چی: به موجب اطمینان بیشتر در قبال کالاهای ارسالی بهتر است چک به عنوان تضمین دریافت شود. به ماده 6 قرارداد استیجاره اموال منقول مراجعه و مطالعه شود

برچسب ها

آگهی دهنده:****
تماس با اگهی دهنده:*****

لطفا به این آگهی امتیاز دهید:

امتیاز کسب شده:0

نظرات کاربران

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است